elCastell.org

Informació sobre l'accessibilitat i la usabilitat en aquest lloc web

L'Ajuntament de Castelldefels garanteix que aquesta web és accessible per a tots els i les usuaris, ja que s'han seguit les PAUTES D'ACCESSIBILITAT A LA WEB, publicades per la WAI (Iniciativa d'Accessibilitat a la Web) i recomanades pel W3C (Organització Internacional que orienta i estructura el desenvolupament global a la web), que són la referencia obligatoria a nivell internacional.

L'Ajuntament de Castelldefels dóna fe que les pàgines d'aquesta web compleixen els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les PAUTES anteriorment esmentades, que significa un nivell d'adequació doble A (AA).

L'accessibilitat d'aquestes pàgines s'ha comprobat mitjançant el validador WAI existent a la red i s'han testejat tant els html com les CSS (Cascade Style Sheet – Fulles d'Estil en Cascada) nivell 2. En tot cas, si detecteu cap problema d'accessibilitat o voleu fer-nos arribar algún comentari o suggeriment, si us plau, envieu un email a [email protected].

L'Ajuntament de Castelldefels treballa constantment perquè tota persona usuària pugui entendre d'una manera clara i senzilla tant els continguts com la navegació a la web municipal.

Elements d'usabilitat:

Per aquest motiu la web municipal queda caracteritzada per diferents parts comunes a totes les seves planes.

  • Menú de navegació: El menú principal es troba a l'esquerra i permet accedir als diversos continguts del lloc Web. El títol de l'apartat apareix en majúscules a la part alta d'aquest menú. L'opció de menú activa es destaca mostrant-la sobre fons d'un color diferent.
  • Menú superior: Es troba a la part superior de totes les pàgines: hi consten les opcions més utilitzades
  • "Mapa web": Mostra en una sola plana tots els vincles a tot el contingut de la web ("Mapa Web" està al menú superior).
  • Camí: Inici » Organització » Consistori A la part superior del contingut hi consta el camí que s'ha seguit per arribar des de la pàgina inicial de la web a la plana en qüestió. En aquest camí cada pas és un vincle.
  • Informació sobre els vincles: A tots els vincles quan el punter està a sobre canvia de color del text i del fons i es mostren subratllats. Cada vincle disposa de informació addicional que indica quina acció farà el navegador al seleccionar-lo.

Bona part dels vincles van precedits de les següents imatges:

  • Quadrat Vincle sobre la mateixa finestra
  • Quadrat Vincle en una finestra nova

Hi ha diverses manera de presentar els vincles:

  • Vincles de menú i camí: - Apareixen sense subratllar.
  • Vincles esporàdics dins del contingut: Exemple de vincle - Apareixen subratllats i en color vermell.
  • Vincles repetitius dins de contingut: Per tal de permetre un bona lectura no es subratllen ni es destaquen amb un color especial, el propi contingut que és un vincle (per exemple el títol al la llista de notícies presenta el detall de la notícia).

Selecciona el tamany de lletra: A- A+ - L'Ajuntament ha creat aquesta web amb la possibilitat de que els i les usuaris puguin selecciona el tamany de lletra en qualsevol moment de la navegació. Per canviar el tamany de lletra es pot utilitzar el vincles representats per dos lletres "A- i A+" que estan a la part dreta del menú superior.

Ajudes a la navegació sense estils o amb dispositius especials: Quan es navega sense estils totes les planes es presenten amb un vincle inicial que permet saltar directament al contingut sense que hagi de llegir la part de navegació dels menús.

Podeu fer propostes, suggeriments o comunicar qualsevol aspecte relacionat amb l'accessibilitat web o mòbil a la Unitat Responsable d'Accesibilitat de  l'Ajuntament de Castelldefels a través de:


Revisat: 14/01/2022

↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50