elCastell.org

Hemeroteca

       
Dijous, 24 de setembre de 2020

L'Ajuntament inclou 600.000€ per a polítiques d'habitatge en el marc de l'Acord de Ciutat

És una de les mesures que s'estableixen a l'Acord de Ciutat per a superar la crisi actual a Castelldefels, que serà aprovat el 29 de setembre en sessió de Ple. L'Acord ha estat elaborat per grups de treball transversals, amb el consens polític i social

El 9 de setembre passat el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, que regula un règim excepcional per contenir els lloguers aplicables en les conegudes com a zones de mercat d'habitatge tens, aquells municipis o àrees en què hi ha en risc el proveïment suficient d'habitatge de lloguer.

L'Equip de Govern municipal estudiarà durant el proper any aquesta Llei i la seva possible aplicació, com amb altres possibilitats, per considerar les millors solucions sòlides, amb mesures definitives, per a corregir les situacions que es produeixen al nostre territori.

En aquesta línia, dimarts vinent, 29 de setembre, serà aprovat l'Acord de Ciutat per part del Ple de l'Ajuntament. Un Acord que s'ha aconseguit amb la participació de més de 150 entitats socials i econòmiques, així com dels grups polítics. Un dels trets essencials serà el suport amb mesures concretes, com ara una dotació econòmica de 600.000€ per a polítiques d'habitatge.

Repte a resoldre

L'accés a l'habitatge és un dels reptes pendents de resoldre. La crisi d'accés, present des de 2008, s'ha accentuat davant l'increment del preu del lloguer. Són moltes les famílies que destinen fins a més del 50% dels seus ingressos a l'habitatge. Una situació que s'ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, en què moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos exponencialment.

Castelldefels, amb un mercat d'habitatge de lloguer de gairebé 1.400 pisos, és la segona ciutat del Baix Llobregat amb la renda mitjana de lloguer més elevada, situant-se al 2019 en 1.001,65€/mes, havent sofert un increment de gairebé un 25% en els darrers 5 anys, segons dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. En comparació amb la mitjana de l'àrea metropolitana, Castelldefels té una renda mitjana un 18,65% més alta.

L'escassetat de sòl edificable agreuja fortament la problemàtica per garantir l'accessibilitat al mercat d'habitatge del jovent, i són moltes les famílies que es veuen abocades a situacions d'exclusió habitacional.

Imatge notícia
Arxiu
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50