elCastell.org

Hemeroteca

       
Dimarts, 23 de març de 2021

Avui, Ple municipal ordinari del mes de març

La carta de serveis de la platja, el III Pla Local d'Igualtat de gènere o els preus dels lloguers a Castelldefels seran alguns dels temes tractats en aquesta sessió • El Ple té lloc a les 19.30h i es fa per videoconferència per tal d'afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19 • La sessió es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0FM i Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

L'Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari del mes de març avui dijous dia 25 (19.30h). La sessió es realitza per sistema de videoconferència per tal d'afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19. Un Ple que tractarà temes com la modificació de la carta de serveis de la platja, el pla de treball del III Pla Local d'Igualtat de gènere per aquest 2021 o la situació dels preus dels lloguers a la ciutat (la proposta de l'equip de govern és que Castelldefels sigui declarat àrea d'habitatge "tens" en aplicació de la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges).

Com és habitual, després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 10 punts més:

• Donar compte dels informes trimestrals de tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s'estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament

• Donar compte de l'informe de la intervenció i la tresoreria municipals sobre l'execució del pressupost i dels moviments i la situació de la tresoreria corresponent al quart trimestre de 2020

• Aprovar la modificació de l'annex I.4- preu públic la Casa dels Infants-, de l'annex I.9- preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària- i de l'annex I.11- preu públic Deixalleria municipal- a l'ordenança núm.22, reguladora dels preus públics

• Aprovació de la massa salarial laboral de l'Ajuntament de Castelldefels i les empreses municipals (Jarfels, S.A. i SAC, S.A) per a l'exercici 2021 

• Modificació de la carta de serveis de la platja

• Desestimació del recurs de reposició interposat vers la resolució del Ple municipal dictada en data 28 de gener de 2021 d'incompatibilitat de segona activitat en el sector privat interposat per una funcionària municipal

• Sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona que declari Castelldefels àrea d'habitatge "tens" en aplicació de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge

• Adhesió al manifest del 8 de març, Dia internacional de les Dones

• Adhesió al 4t Pla transversal de polítiques feministes del Baix Llobregat, 2021-2025

• Aprovació del pla treball, per al període 2021, del III Pla local d'Igualtat de gènere de Castelldefels

 

A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern:

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

- Mocions dels Grups Municipals (3 en total)

 • Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) per instar el govern d'Espanya a reconèixer la capacitat de gestió de les entitats locals i a augmentar el percentatge dels fons europeus de recuperació assignat als ajuntaments

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem sobre el reforçament i l'actualització del Pacte antitransfuguisme i d'adhesió al Pacte per l'estabilitat institucional (III addenda de l'acord sobre un codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les institucions democràtiques)

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem per demanar que l'Ajuntament de Castelldefels s'integri al consorci per a la protecció i la gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat i per incloure la zona natural de l'Olla del Rei com a espai d'interès natural a la Xarxa Natura 2000 i a la Zona d'especial protecció per les aus (ZEPA) del Delta

 

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.

↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50