elCastell.org

Hemeroteca

       
Dimarts, 4 de maig de 2021

Últims dies per demanar la subvenció al pagament del lloguer per a l'any 2021

Les subvencions estan adreçades a persones empadronades a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent • El termini per sol·licitar l'ajut s'amplia fins a l'11 de juny del 2021

L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha comunicat que s'amplia el termini per presentar sol·licituds per demanar la subvenció al pagament del lloguer per l'any 2021 fins divendres 11 de juny.

Les subvencions van adreçades a  persones empadronades a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. El termini per sol·licitar l'ajut és fins a l'11 de juny.

Les sol·licituds es poden tramitar telemàticament al web de la Generalitat amb el sistema d'identificació IdCAT Mòbil o presencialment a l'Oficina Local de l'Habitatge de l'Ajuntament de Castelldefels, demanant cita prèvia al telèfon 93 664 69 90 o mitjançant correu electrònic a bustia@olhcastelldefels.com.

L'import de la subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria, es calcularà en funció de l'import del lloguer i de la renda de la unitat de convivència. L'ajut anual pot oscil·lar entre els 240€ i els 2400€ anuals.


Quins són els requisits?

• Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques titulars d'un contracte de lloguer que no superi els 800 € mensuals (excepte famílies nombroses i/o discapacitat amb barem favorable de mobilitat reduïda, fins a 900 € mensuals).

• Els ingressos anuals de la unitat de la convivència no podran superar els màxims establerts a les bases de la convocatòria 2021.

• Cal estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.


Quina documentació cal presentar?

- Document d'identificació vigent: DNI/NIF/NIE.

- Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

- Declaració de l'IRPF de l'exercici 2019, de tots els membres de la unitat de convivència amb obligació de presentar-la.

- En el cas de no estar obligat a presentar-la, han d'aportar Certificat d'imputacions emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, de l'exercici 2019.

- Llibre de família, si escau.

- Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.

- Tots el rebuts de lloguer pagats corresponents a l'any 2021, fins a la data de presentació de la sol·licitud, on ha de constar el nom de l'arrendador, de l'arrendatari, el concepte i l'import.

- Full de sol·licitud de transferència bancaria normalitzat (RE-704), a nom de la persona sol·licitant, del compte bancaria on s'ha d'ingressar la subvenció


+ INFO:

Oficina Local d'Habitatge

Passatge Caramelles número 2, baixos

Horari d'atenció: De Dilluns a Divendres de 9:30 a 13:30 hores i tardes de dimarts de:16 a 18 hores

Imatge notícia
L'Oficina Local d'Habitatge, al passatde Caramelles
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50