elCastell.org

Hemeroteca

       
Dijous, 3 de maig de 2018

Comença pel Baixador la implantació progressiva dels nous contenidors i sistema de recollida

S'organitzen en illes ecològiques complertes (paper, envasos, vidre, matèria orgànica i resta) • Seran més moderns, més nets i compactes, i permetran una menor ocupació de la via pública • La carpa informativa serà del 3 al 9 de maig a avinguda dels Banys amb passeig Marítim • L'horari d'atenció és del 3 al 5 de maig de 16 h a 20 h; y del 6 al 9 de maig, de 10 h a 14 h

L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), inicia aquesta primavera la implantació d'un nou model de recollida de residus que disposarà d'uns nous contenidors més moderns, més nets i compactes, i permetran una menor ocupació de la via pública.

Aquests nous contenidors començaran a instal·lar-se ja aquesta setmana. En virtut del nou sistema, es substituiran tots els contenidors del municipi i es reubicaran agrupant-los en illes ecològiques complertes, es a dir, en grups de cinc contenidors corresponents a totes les fraccions: paper, envasos, vidre, matèria orgànica i resta.

D'aquesta manera, s'incrementarà considerablement el nombre d'illes ecològiques (es passarà de 175 a 378), facilitant el reciclatge de tots els veïns del municipi , i es suprimiran els punts on actualment hi ha contenidors aïllats (sense recollida selectiva).

Després d'un estudi global de tot el municipi, l'Ajuntament procedeix a finals de mes a la col·locació dels nous contenidors tenint en compte un gran nombre de factors i criteris:

 • Mantenir, sempre que sigui possible, les ubicacions existents
 • Col·locació d'illes ecològiques complertes (no contenidors aïllats)
 • Distàncies entre els punts de recollida
 • Densitat de població
 • Seguretat
 • Visibilitat dels vianants (especialment en zones properes als passos de vianants)
 • Distància entre la línia de la façana dels edificis i els contenidors
 • Zones d'entrades i sortides de vehicles
 • Arbrat existent (es respectarà sempre l'arbrat existent)
 • Cablejat aeri existent
 • Pendent dels carrers
 • Espai ocupat a la via pública
 • Establiments comercials de la zona
 • Optimització de les rutes de recollida
 • Minimització de les molèsties als veïns

Donades les característiques del municipi, aquests criteris no són únics ni sempre els mateixos. Cada un dels punts de recollida té diferents condicionants que acaben determinant la ubicació definitiva dels contenidors.

Inici de la implantació: El Baixador

Per motius logístics i característiques del barri, la implantació dels nous contenidors començarà pel Baixador. Donada la seva geografia i tipologia urbana, la instal·lació es preveumés senzilla i servirà d'experiència i referent per al desplegament progressiu del procés en altres barris amb una estructura més complexa.

Carpa informativa per als propers barris: Lluminetes i La Pineda

Per facilitar i apropar tota la informació i atendre les consultes dels veïns i veïnes, del 3 al 9 de maig, s'instal·larà la carpa informativa a l'avinguda dels Banys amb el passeig Marítim. L'horarid'atencióés del 3 al 5 de maig de 16 h a 20 h; y del 6 al 9 de maig, de 10 h a 14 h. També es posa en funcionament un servei telefònic específic, 627 314 794, que funcionarà en el mateix horari.

Consens i contacte permanent amb les associacions de veïns

Des de l'Ajuntament i el SAC s'estan mantenint reunions amb les associacions veïnals dels diferents barris per traslladar el projecte, explicar com i quins passos es donaran per implantar progressivament el nou servei de recollida, i resoldre de manera conjunta els possibles conflictes en la ubicació dels nous contenidors.

Un servei més net

Les illes són molt compactes ja que no hi haurà separació entre el contenidors, evitant l'acumulació de brutícia entre ells.

D'altra banda, els contenidors de Resta i Matèria orgànica disposaran de pedal per obrir la tapa mentre que els de Paper, Envasos i Vidre disposen de forat.

L'abocament del residu es realitza per la part superior, però, amb el nou sistema, el buidatge dels contenidors es realitza per la part inferior. Això facilita que la tapa es mantingui en millor estat i més neta.

A més, en cas de vandalisme, els contenidors no cremen. Son metàl·lics i el foc no es propaga entre ells i, per tant, són fàcilment recuperables.

Horari del nou servei de recollida

Inici: a les 6 hores, de les fraccions Paper, Envasos, Matèria orgànica, i Resta

Inici del servei de recollida de vidre: mai abans de les 9 hores.

Imatge notícia
Instal·lació dels nous contenidors i retirada dels antics / RAMON JOSA
Imatge notícia
Reunió amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Granvia Mar / REDACCIÓ
Imatge notícia
Els primers contenidors nous ja estan operatius al barri del Baixador / RAMON JOSA
Imatge notícia
Reunió amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Vista Alegre / REDACCIÓ
Imatge notícia
Amb el nou sistema, el buidatge dels contenidors es realitza per la part inferior / ARXIU
Imatge notícia
Reunió amb l'Associació de Veïns i Veïnes del barri Centre / REDACCIÓ
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50