elCastell.org

Hemeroteca

       
Dimarts, 16 de març de 2021

Finalitza la convocatòria d'ajuts al lloguer per a majors de 65 anys

El termini de presentació de les sol·licituds s'acaba el 30 d'abril • Es poden presentar les sol·licituds de forma telemàtica i de forma presencial a l'Oficina Local d'Habitatge (demanant cita prèvia)

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert una línia de subvencions per al pagament del lloguer per a persones que, en aquest any natural, tinguin 65 anys o més. El termini de presentació de les sol·licituds estava obert des del passat 6 de març fins aquest divendres 30 d'abril, ambdós inclosos.

Per a poder rebre la subvenció, el lloguer no pot superar els 800 € mensuals, excepte en el cas de convivència amb persones amb mobilitat reduïda reconeguda, que podrà arribar fins els 900 € al mes.

La presentació de les sol·licituds es pot fer de forma telemàtica o bé de forma presencial a l'Oficina Local d'Habitatge (OLH), demanant cita prèvia al telèfon 93 664 69 90 o per correu electrònic: bustia@olhcastelldefels.com

 

Sol·licitud telemàtica

Per presentar la sol·licitud de la subvenció de forma telemàtica es pot fer en aquest enllaç, mitjançant el sistema d'identificació IdCAT MÒBIL

 

Sol·licitud presencial

L'atenció presencial a l'Oficina Local d'Habitatge, situada al Passatge Caramelles, es realitza exclusivament mitjançant cita prèvia.

Per demanar cita prèvia, pot trucar al telèfon 93 664 69 90 o enviar un correu electrònic a bustia@olhcastelldefels.com

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h i dimarts de 16 h a 18:00 h.

 

La documentació que cal aportar per tramitar la sol·licitud, tant de forma presencial com telemàtica, és la següent:

  • Sol·licitud degudament complimentada i signada: SOL·LICITUD
  • Document d'identificació vigent: DNI/NIF/NIE.
  • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

- Declaració de l'IRPF de l'exercici 2019, de tots els membres de la unitat de convivència amb obligació de presentar-la.

- En el cas de no estar obligat a presentar-la, han d'aportar Certificat d'imputacions emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, de l'exercici 2019.

  • Original i fotocòpia del llibre de família, si escau.
  • Original i fotocòpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
  • Originali fotocòpia de tots els rebuts de lloguer pagats corresponents a l'any 2021, fins a la data de presentació de la sol·licitud, on ha de constar el nom de l'arrendador, de l'arrendatari, el concepte i l'import.
  • Full de sol·licitud de transferència bancària normalitzat (RE-704), a nom de la persona sol·licitant, del compte bancari on s'ha d'ingressar la subvenció.

 

Per a més informació, contacti amb l'Oficina Local d'Habitatge, al telèfon: 93 664 69 90 i per correu electrònic a l'adreça  bustia@olhcastelldefels.com

Horari d'atenció al públic:

Matí: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h

Tarda: dimarts de 16 h a 18:00 h

↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50