elCastell.org
Dijous, 9 de febrer de 2017

En marxa nous projectes per millorar urbanísticament els carrers de Vista Alegre

L'Ajuntament continua avançant amb més millores urbanístiques a Vista Alegre, emmarcades en el Pla de Barris, que també comporta actuacions de caràcter social i de desenvolupament econòmic • Aquestes actuacions van ser presentades a les persones que van participar en el Consell de Barri celebrat aquest dimecres

Després de l'execució del projecte d'urbanització del primer tram del carrer Federico García Lorca, inaugurada al novembre, la intervenció municipal es dirigeix ara cap a l'execució del segon tram d'aquest carrer (entre els carrers Andalusia i Cervantes) i la reurbanització del carrer Andalusia. Les actuacions urbanístiques es van presentar en la reunió del Consell de Barri celebrada aquest dimecres 8 de febrer.

Tots dos projectes contemplen una millora general de l'espai púbic i les zones verdes. S'ampliaran les voreres, se suprimiran barreres arquitectòniques amb la instal·lació d'un ascensor i s'establiran circuits en els quals els vianants tindran prioritat. L'actuació també contempla el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques, la millora de les xarxes de clavegueram, recollida d'aigües pluvials i enllumenat exterior.

Els projectes es troben en fase d'exposició pública. El primer a dur-se a terme serà el de la segona fase del carrer Federico García Lorca, les obres del qual està previst que s'iniciïn abans de l'estiu. Una vegada acabades s'iniciaran les obres del carrer Andalusia posat que es fan de manera consecutiva perquè l'afectació en la circulació sigui mínima.

Altres actuacions de millora de col·lectors

Aviat començarà la construcció del col·lector de recollida d'aigües pluvials del sector Vista Alegre pel carrer Agustina d'Aragó, on connectaran els diferents col·lectors dels carrers que es van reurbanitzant. Aquest col·lector disposa de dues branques que connectaran amb els pous existents en la cantonada de la carrer Dr. Marañón amb García Lorca. D'aquesta forma, l'aigua de pluja que caigui sobre tot el sector Vista Alegre serà degudament captada abans que arribi a la part més plana del municipi, que té un major risc d'inundació.

També es faran tasques de rehabilitació col·lectors residuals de la xarxa secundària. L'objectiu d'aquest projecte és rehabilitar la xarxa de col·lectors d'aigües residuals d'aquells carrers a urbanitzar pròximament, és a dir, els carrers de Cervantes, Andalusia, García Lorca fase 2 i Pep Ventura, que daten de l'any 1985, utilitzant una tècnica que permet tractar l'interior dels conductes amb resines de polièster o epoxi sense haver d'obrir rases.

Imatge notícia
Imatges virtuals que mostren cap a on va l'actuació urbanísica del carrer Andalusia
facebook twitter youtube flickr instagram
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50