elCastell.org
Divendres, 23 de febrer de 2018

Castelldefels aprova per unanimitat el III Pla Local d'Igualtat de Gènere per al període 2018-2021

Els plans d'igualtat constitueixen l'eina principal per al desenvolupament de les polítiques d'igualtat entre dones i homes, una iniciativa que l'Ajuntament de té en marxa des de l'any 2006

Dotar l'Ajuntament de la seva eina principal per al desenvolupament de les polítiques d'igualtat entre dones i homes. Amb aquesta finalitat, el Ple municipal va aprovar per unanimitat el passat 22 de febrer el III Pla Local d'Igualtat de Gènere per al període 2018-2021.

"És un Pla que abasta totes les àrees de l'Ajuntament, no només Igualtat, com per exemple àmbits d'urbanisme i de civisme" va explicar l'alcaldessa de Castelldefels Maria Miranda (PSC). “Estem convençuts de que aquest Pla i les iniciatives que incorpora seran molt profitoses per a la ciutat”. A més l'alcaldessa va voler remarcar que l'equip de Govern "treballa i continuarà treballant per construir un Castelldefels amb igualtat d'oportunitats i sobre tot una ciutat igualitària on la figura de la dona estigui cada dia més empoderada".

“Aquest nou Pla sorgeix dels problemes i les necessitats que té el municipi en matèria d'Igualtat de Gènere així com de les accions i bones pràctiques que s'han dut a terme durant els últims anys”, va exposar el regidor d'Igualtat, Àlex Company (CSPOT). “S'ha elaborat d'una manera molt participativa amb diferents grups focals de treball, amb grups de dones de diferents edats i de diferents àmbits socials; i també amb associacions i entitats i agents cívics de la nostra ciutat”, va explicar Company.

L'estratègia principal sobre la qual gira aquest tercer pla és la transversalitat de gènere, un salt qualitatiu respecte les polítiques sectorials d'igualtat, sovint adreçades a les dones, per centrar-se en els processos i les institucions on aquesta desigualtat es produeix. En aquest sentit, s'ha utilitzat el terme “transversalitat de gènere” en referència a l'estratègia que incorpora la perspectiva de gènere a totes les polítiques i actuacions públiques, de forma transversal, en tota l'Administració Pública.

Principis rectors

El present Pla local d'Igualtat es regeix pels següents principis rectors:

Transversalització: la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les àrees de

l'Ajuntament de forma intersectorial i coordinada.

Empoderament: l'enfortiment de les dones com a agent social, de les seves capacitats, confiança i protagonisme a través la revalorització d'allò socialment entès com a femení.

Igualtat d'oportunitats: la promoció de polítiques públiques que afavoreixin la igualtat real d'oportunitats incidint en el conjunt d'elements que la dificulten.

Diversitat: la comprensió de les dones com una categoria plural i diversa, amb diferents necessitats, preocupacions i desitjos, articulant la perspectiva de gènere amb les perspectives intercultural, intergeneracional i socioeconòmica.

Participació: comptar amb la veu de la ciutadania, vetllant per la representació de tots els col·lectius, per conèixer les seves necessitats i dur a terme una política més transparent.

Per l'elaboració del Pla s'ha fet un diagnòstic amb tres grups focals de dones de Castelldefels i 9 entrevistes a personal tècnic de l'ajuntament i entitats del Consell de Dones. D'altra banda, la concreció del pla d'accions s'ha realitzat amb 4 sessions de treball (3 amb personal tècnic i 1 amb persones participants al Consell de Dones).

Accions a dur a terme

El present Pla d'Igualtat conté una bateria d'accions elaborades per les persones membres de la Comissió d'Igualtat que es corresponen amb les diferents línies estratègiques d'intervenció.

Les accions que conformen el Pla de Treball Anual 2018-2019 són:

0. Transversalitat de les polítiques de gènere

En aquest àmbit l'objectiu és la recollida de dades segregades por sexe; la formació en perspectiva de gènere a las persones de l'Administració local i també s'incorporarà una política de comunicació no sexista.

1. Educació i Formació

L'objectiu principal serà avançar cap a un model integral de coeducació a la ciutat que vetlli per la igualtat d'oportunitats de totes les persones, la desarticulació dels rols de

gènere i la promoció de relacions igualitàries en centres educatius i activitats esportives.

2. Treballs i ocupació

Articular respostes als problemes d'accés al mercat laboral que afecten específicament a les dones, tenint en compte la seva diversitat. Realitzar una diagnosi i intervenció amb dones estrangeres treballadores de la llar a Castelldefels i dur a terme una campanya de promoció de les polítiques d'igualtat a l'àmbit empresarial.

3. Benestar Social

L'objectiu estratègic serà desplegar mesures i recursos de suport per als col·lectius de

dones més vulnerables per a iniciar programes d'intervenció comunitària.

4. Cultura, associacionisme i esports

Des d'aquest àmbit es proposa fer una revisió de la programació cultural amb perspectivade gènere per tal de detectar o reforçar la presència de dones. Així mateix, es vol promocionar la presència de dones en les juntes directives de les entitats esportives.

5. Salut

Es vol desenvolupar i ampliar les polítiques de promoció de la salut des d'una perspectiva de gènere i de salut integral. També es proposa revisar i ampliar la proposta de tallers de sexualitat i afectivitat adaptats a les diferents edats, necessitats i moments vitals de les dones.

6. Urbanisme, mobilitat i seguretat

L'objectiu estratègic serà fer front als problemes d'accessibilitat per tal de facilitar la diversitat d'usos de l'espai públic.

7. Violències Masclistes

En aquest àmbit es proposa desenvolupar i ampliar les accions de prevenció de violència masclista, especialment aquelles adreçades a la gent més jove: elaborant un mapeig de les zones percebudes com més insegures per les dones; incorporant una professional especialitzada en Violència Masclista en l'equip del SIAD i millorant elssistemes de coordinació i atenció a les dones en situació de violència masclista.

Imatge notícia
Imatge oficial del Pla Local d'Igualtat de Gènere
facebook instagram twitter youtube Linkedin youtube flickr whatsapp telegram
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50