elCastell.org
Dimecres, 31 d'octubre de 2018

Convocatòria oberta: l'Ajuntament tornarà a contractar persones en situació d'atur l'any vinent

S'ha ampliat el termini de sol·licituds fins al 9 de novembre per participar en el procés de selecció de personal per a la contractació de persones de Castelldefels en situació d'atur, mitjançant plans d'ocupació subvencionats per administracions supramunicipals

Durant els mesos de novembre i desembre l'Ajuntament posarà en marxa un procés de selecció per a la contractació de persones aturades, durant un període màxim de 12 mesos, en funció de les necessitats dels serveis municipals als quals siguin destinades. Les contractacions es canalitzaran a través de diversos plans d'ocupació impulsats per La Guaita, el Centre municipal de Suport a l'Economia Local.

En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a noves contractacions que es puguin produir durant tot l'any. Tots els llocs de feina que es contractin mitjançant plans d'ocupació durant l'any 2019 es cobriran amb les persones que es presentin ara a aquesta convocatòria de plans d'ocupació.

Els possibles perfils professionals que es preveu contractar al llarg de l'any son:

 • Auxiliars administratius/ves
 • Auxiliars tècnics adscrits a diferents departaments
 • Peons de neteja, de jardineria i personal de manteniment
 • Paletes/Oficials
 • Agent cívics, informadors, enquestadors
 • Personal de manteniment de platges
 • Auxiliar de serveis

 

Un objectiu social

Aquestes contractacions tenen un objectiu social orientat a interrompre períodes llargs d'inactivitat laboral de les persones aturades de Castelldefels. Així mateix, ofereixen a les persones que resultin seleccionades la possibilitat de millorar la seva ocupabilitat, ja que podran incorporar als seus currículums l'experiència laboral que adquireixin.

Per al finançament d'aquestes contractacions l'Ajuntament de Castelldefels compta amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a través del programa Suport als serveis municipals, i de la Diputació de Barcelona, a través del Programa complementari foment de l'ocupació.

 

Requisits i documentació acreditativa

Per poder participar en el procés de selecció és imprescindible reunir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE, o bé amb permís de treball vigent.
 • Haver complert els 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data d'aprovació de les presents bases.
 • Trobar-se en situació d'atur i en recerca activa de feina en el moment de formular la sol·licitud i durant un període superior a 6 mesos. Demostrable mitjançant inscripció al SOC i informe de vida laboral. Es considerarà que s'acompleix el requisit, en els casos en els quals s'hagi treballat un màxim de 30 dies en els 6 mesos immediatament anteriors a la data límit de la presentació de sol·licituds. I que els dies treballats no s'acumulin en els darrers 3 mesos
 • No haver estat contractat mitjançant plans d'ocupació en els últims 18 mesos.
 • Complir amb els requeriments de formació i experiència mínim establerts per a cada lloc de treball.

 

Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran d'omplir la sol·licitud de participació, que s'ha de presentar juntament amb la documentació obligatòria adjunta següent:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum vitae.
 • Titulació que acrediti formació (per a titulacions emeses fora del territori espanyol s'ha de presentar la corresponent homologació)
 • Acreditació d'estar inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO)
 • Fotocòpia de l' informe de vida laboral actualitzat a octubre 2018
 • Declaració jurada dels ingressos i despeses per unitat familiar i de la situació de discapacitat i dependència del familiar/s (segons model normalitzat)

 

Les sol·licituds s'han de presentar a:

 

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castelldefels

De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 16 a 19:30 h, divendres de 8 a 14 h i dissabtes de 10 a 13 h.

 

+INFO: Registre de sol.licituds de participació en la selecció de Plans d'Ocupació 2019

 

 

Imatge notícia
Foto: arxiu
facebook twitter youtube flickr instagram
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50