elCastell.org
Divendres, 5 d'octubre de 2018

El Programa de Suport a l'Èxit Educatiu s'estén aquest curs als centres de Primària

L'objectiu és ajudar l'alumnat a adquirir hàbits i tècniques d'organització i d'estudi, afavorint i fomentant una actitud positiva vers l‘aprenentatge • El passat estiu una trentena de joves van participar en l'edició estival del programa, el projecte Èxit a l'Estiu

El Programa de Suport a l'Èxit Educatiu, impulsat per l'Ajuntament a través de l'àrea municipal d'Educació i que ja es desenvolupava als instituts de Secundària, s'estén aquest curs 2018-19 també a les escoles d'Educació Primària. L'objectiu, contribuir a incrementar l'èxit educatiu de l'alumnat a primària i secundària.

Les diferents accions del programa aniran encaminades a desenvolupar actituds positives envers els aprenentatges.

  • Afavorir estratègies d'autonomia.
  • Col·laborar en l'assoliment de les competències bàsiques, fent especial èmfasi a l'àmbit comunicatiu.
  • Establir vincles de confiança i respecte amb l'alumnat, per tal de potenciar la seva autoestima.
  • Promoure l'ús social de la llengua catalana i potenciar-lo com a element d'interacció i de cohesió social.
  • Facilitar vincles relacionals positius entre la família i l'escola.
  • Acompanyar  les famílies en el seu procés d'implicació, intentant aconseguir que tinguin expectatives positives envers l'èxit educatiu dels seus fills/es.
  • Afavorir l'accés a recursos culturals, àmbit de lleure, participació... de l'entorn més proper.


Èxit educatiu, també a l'estiu

D'altra banda,  Una trentena de joves  de primer i segon d'ESO han participat aquest estiu en l'edició estival del programa, el projecte Èxit a l'Estiu, una acció educativa que es va desenvolupar durant els mesos de juliol i agost. Aquest dispositiu pedagògic s'ha coordinat entre els instituts del municipi, les àrees de Serveis Social i d'Educació de l'Ajuntament i els serveis educatius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

El programa, per al passat mes de juliol, va rebre també una addenda econòmica per part del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Ensenyament en el marc del Programa “Proeducar”, finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

El programa Èxit a l'Estiu s'ha desenvolupat per ajudar l'alumnat en situació socioeconòmica i cultural més desafavorida a adquirir hàbits i tècniques d'organització i d'estudi, afavorint i fomentant  una actitud positiva vers l‘aprenentatge, col·laborant en l'assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa i promovent l'ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l'aprenentatge i la cohesió social, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística, i materialització de la igualtat d'oportunitats.

Així, durant aquest estiu, l'alumnat ha gaudit d'activitats lúdiques i de suport escolar durant tres matins a la setmana.

Imatge notícia
Recent edició del projecte Èxit a l'Estiu
facebook twitter youtube flickr instagram
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50