elCastell.org
Dilluns, 11 de maig de 2020

Els tributs que han ampliat el termini de pagament es poden satisfer amb els documents antics

L'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) informa que es pot efectuar el pagament amb els documents que ja tenen els contribuents en el seu poder, en què figurarà un termini de pagament ja vençut. En el cas de les liquidacions d'ingrés directe i les notificacions de provisió de constrenyiment, cal descarregar-se un document nou

El pagament dels tributs de cobrament periòdic els terminis dels quals s'han ampliat es pot efectuar amb el mateix document que ja tingui la persona contribuent, documents en què figurarà lògicament un termini de pagament ja vençut.

Per exemple, els rebuts de l'impost de vehicles de tracció mecánica (IVTM) que tenien data límit el 5 de maig, i que, en virtut de la modificació del calendari fiscal, LINK tenen ara el termini prorrogat fins al 6 de juliol, poden pagar-se amb el document que ja sigui en poder dels contribuents (indicacions al peu d'aquesta informació).

Respecte a les liquidacions d'ingrés directe i a les notificacions de provisió de constrenyiment (deute amb recàrrec de constrenyiment) cal que les persones contribuents es descarreguin un nou document per a poder efectuar el pagament.

 

Documents amb termini de pagament vençut

Si disposa d'un document amb el termini de pagament vençut:

  • Si és un rebut de cobrament periòdic, com que el termini de pagament ha estat ampliat, pot efectuar el pagament als caixers automàtics habilitats a l'efecte; o bé a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs; o bé per telèfon, trucant al 93 202 98 02
     
  • Si és una liquidació d'ingrés directe, com que el termini de pagament s'ha ampliat, pot descarregar-se un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d'on també podrà efectuar el pagament; o bé fer-lo per telèfon, trucant al 93 202 98 02
     
  • Si és una notificació de la provisió de constrenyiment, com que el termini de pagament s'ha ampliat, pot descarregar-se un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d'on també podrà efectuar el pagament; o bé fer-lo per telèfon, trucant al 93 202 98 02

 

+INFO I TRÀMITS: ORGT-Diputació de Barcelona

 

 

 

 

facebook twitter youtube vimeo flickr instagram telegram whatsapp
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50