elCastell.org
Dimecres, 30 de setembre de 2020

L'Ajuntament destinarà 1,3 milions a ajuts per a la reactivació econòmica i social

Es tracta d'un paquet de mesures incloses a l'Acord de Ciutat • Es destinaran 600.000 € a polítiques de vivenda, 200.000 a ajuts a pimes, comerços i autònoms i 200.000 a entitats socials • També hi haurà suport econòmic a les entitats culturals i esportives, a comerços i famílies per evitar la bretxa digital i al manteniment de centres escolars

El ple de l'Ajuntament celebrat aquest 29 de setembre ha aprovat un paquet econòmic de 1.350.000 €, que servirà per iniciar la implementació d'una part de les mesures incloses a l'Acord de Ciutat per a la reactivació econòmica i social de Castelldefels. D'aquesta manera, el govern municipal podrà començar a implantar les primeres mesures de l'acord, en l'elaboració del qual han participat institucions, grups polítics, entitats i ciutadans i ciutadanes a títol personal.

Per a la disposició d'aquest paquet d'ajuts, el ple municipal va aprovar una modificació de crèdits. Aquest acord va comptar amb el vot a favor dels grups que formen el govern municipal (PSC, ERC, JuntsxCastelldefels), a més de C's i la regidora no adscrita. El grup del PP hi va votar en contra i Movem-ECP es va abstenir.

Aquests són els àmbits en què es distribuiran els diners:

 

Polítiques de vivenda: 600.000 €

Bona part d'aquests diners es destinarà a implementar polítiques de vivenda. En concret es tracta de 600.000 €, que es vincularan a subvencions al lloguer, a l'exercici de tanteig i retracte per a l'adquisició de pisos i a rehabilitació de façanes. Amb això es cobreixen tres tipus d'actuacions: l'ampliació de la disponibilitat de les vivendes destinades a persones i famílies en risc d'exclusió social, l'impuls a la rehabilitació i l'eficiència energètica, estudiant quines són les zones de Castelldefels amb major degradació del parc de vivendes, i el complement a la creació d'una linia d'ajuts d'urgència destinats al pagament de lloguers, que complementaria els de la Generalitat i el Gobierno de España i que cobriria a aquelles persones que queden fora de les convocatòries.

 

Suport a les petites i mitjanes empreses, el comerç i els autònoms: 200.000 €

Ja en les primeres setmanes de la pandèmia, l'Ajuntament va posar en marxa un pla d'ajuts, a través de la Guaita, a petites i mitjanes empreses, autònoms i comerciants de la ciutat, molt colpejats per la crisi econòmica que s'obria amb la Covid-19. Ara, es manté aquesta línea i s'hi destinen 200.000 euros, mitjançant linies de subvencions de suport al sector comercial i turístic, amb objectius com ajudarlos amb els projectes de digitalització i modernització o reactivant la demanda turística a la ciutat. La meitat d'aquesta xifra (100.000 €) es destinarà específicament a subvencions als establiments comercials de l'Avinguda Constitució, que es veuran afectats durant un temps per les obres per transformar aquesta carretera en un bulevard integrat al teixit urbà, apte per al passeig i per un model de mobilitat sostenible.

 

Subvencions a entitats socials: 200.000 €

La crisi sanitària de la Covid-19 ha desembocat en una crisi social. Per això, un dels blocs d'actuació prioritària de l'Acord de Ciutat està centrat en la recuperació social. Per aquest motiu, la modificació de crèdits aprovada pel ple municipal contempla que es destinin 200.000 € a la creació d'una nova línia de subvencions a les entitats socials. Aquests diners servirien per donar suport a les iniciatives locals d'atenció a les persones en situació d'atur o ajudar a les entitats centrades en donar suport a famílies o persones en situació de risc social o col·lectius vulnerables.

 

Suport a les entitats culturals i esportives: 100.000 €

La modificació de crèdits inclou una partida econòmica destinada a donar suport a les entitats culturals (50.000 €) i una altra als clubs esportius de la ciutat (50.000 €), amb l'objectiu comú de que puguin desenvolupar les seves activitats. Una part significativa d'aquests diners podrá anar destinada a reforçar els ajuts i programes que permeten a nens i nenes de famílies amb rendes limitades assistir a activitats extraescolars educatives. En el cas de les subvencions a las entitats culturals, també permetrà donar continuïtat a les activitats de Cultura Popular, adaptades a la nova normalitat.

 

Suport a comerços i famílies per evitar la bretxa digital: 100.000 €

Un dels àmbits d'intervenció prioritària era el de l'impuls i la transformació digital, un àmbit que la pandèmia ha confirmat que té una rellevància molt important. En aquest sentit, es destinaran 100.000 € a dues línees d'actuació. Per una banda, subvencions a comerços i establiments de restauració per digitalitzar la gestió dels seus negocis; per l'altra, ajuts per facilitar eines digitals a les famílies amb dificultats per accedir-hi, especialment des del punt de vista de garantir el dret a l'educació de tots els nens i nenes.

 

Ajuts al manteniment dels centres escolars: 50.260 €

Un altre dels objectius d'aquest primer paquet de recursos econòmics és el manteniment i la millora dels centres educatius de la ciutat. S'hi destinaran 50.260 €.

 

Contractació de serveis professionals per accelerar la tramitació dels ajuts: 100.000 €

Aquest ventall d'ajuts i subvencions obligarà a desplegar un treball jurídic i administratiu important per a que arribin als seus destinataris de la manera més ràpida possible. Per això, la modificació de crèdits aprovada al ple contempla destinar 100.000 € a contractar professionals que reforcin els diferents serveis vinculats a les convocatòries, per exemple creant una oficina online d'ajut a les empreses o reforçant l'Oficina Local de l'Habitatge.

 

El pla de mesures i eixos estratègics de l'Acord de Ciutat per a Castelldefels és un document que inclou cinc àmbits d'actuació prioritària, 22 eixos estratègics i 188 mesures específiques, a les que s'han de sumar les consensuades amb els tres grups polítics de l'oposició, que van ser aprovades al mateix ple.

 

Notícia relacionada: Arrenca l'Acord de Ciutat per a la reactivació econòmica i social amb un pla de tres-centes mesures

facebook twitter instagram telegram whatsapp youtube flickr
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50