elCastell.org
Dilluns, 25 d'octubre de 2021

Nova convocatòria de plans d'ocupació amb què l'Ajuntament contractarà persones en situació d'atur

El termini de presentació de sol·licituds va de l'1 al 29 d'octubre. El procés de selecció es durà a terme amb la finalitat de crear una borsa de treball per a noves contractacions de plans d'ocupació durant l'any 2022

L'Ajuntament posa en marxa un nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones en situació d'atur, prioritàriament residents a Castelldefels, mitjançant plans d'ocupació. El termini de presentació de sol·licituds va de l'1 al 29 de d'octubre.

Aquest procés de selecció servirà per crear una borsa de treball per a les noves contractacions que es puguin produir durant l'any 2022.

Les contractacions de persones aturades seran durant un període mínim de 6 i màxim de 12 mesos, en funció de les necessitats dels serveis. Aquests plans d'ocupació els impulsa l'Ajuntament de Castelldefels a través de La Guaita, el Centre de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació local.

Aquestes contractacions tenen un objectiu social orientat a interrompre períodes llargs d'inactivitat laboral de les persones en atur laboral, prioritàriament de Castelldefels, així com oferir la possibilitat, a les persones que resultin seleccionades, de millorar la seva ocupabilitat incorporant als seus currículums experiència laboral en diferents àmbits.

Per al finançament d'aquestes contractacions el municipi compta amb la col·laboració d l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, mitjançant els seus corresponents programes de suport i foment a l'ocupació.

 

Perfils professionals diversos

Els possibles perfils professionals que es preveu contractar al llarg de l'any són:

 • Auxiliars administratius/ves.
 • Auxiliars tècnics adscrits a diferents departaments.
 • Peons i personal de neteja, jardineria i manteniment.
 • Paletes/Oficials.
 • Agents cívics, informadors, enquestadors.
 • Personal de manteniment de platges.
 • Auxiliars de serveis.

 

Requisits de les persones aspirants

Per poder participar en el procés de selecció és imprescindible reunir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol estat de la UE, o bé amb permís de treball vigent.
 • Haver complert els 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data d'aprovació d'aquestes bases.
 • Trobar-se en situació d'atur i en recerca activa de feina en el moment de formular la sol·licitud. Demostrable mitjançant inscripció al SOC i informe de vida laboral.
 • No haver estat contractat mitjançant plans d'ocupació en els últims 18 mesos.
 • Complir amb els requeriments de formació i experiència mínim establerts per a cada lloc de treball.

 

Presentació de sol·licituds

 • A l'OAC, de dilluns a divendres de 9 a 11 h.
 • A La Guaita, de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
 • Telemàticament (l'accés al tràmit és a l'enllaç que figura al peu).

 

+ INFO: Tràmits i Serveis

 

Imatge notícia
Fotos: Oriol Pagès (arxiu)
facebook twitter youtube vimeo flickr instagram telegram whatsapp
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50