elCastell.org

Ple Municipal

Divendres, 27 de maig de 2022

Aprovat el I Pla Local de Salut de Castelldefels 2022-2025

El Ple municipal del mes de maig, celebrat el passat dijous 26, va tirar endavant aquest punt amb els vots favorables dels grups de l'equip de govern (PSC, ERC i Junts per Castelldefels), de Movem i de la regidora no adscrita i l'abstenció de PP i Ciutadans · Entre d'altres qüestions, la sessió també va servir per aprovar les dues mocions presentades per PP i Movem, sobre la celebració d'un debat de l'estat de la ciutat i per la protecció de les platges del Delta del Llobregat

L'Ajuntament va celebrar el Ple Municipal ordinari del mes de maig el passat dijous dia 26. La sessió va servir per aprovar, entre d'altres coses, el I Pla Local de Salut de Castelldefels, vigent entre 2022 i 2025. El Pla va tirar endavant amb els vots favorables dels grups de l'equip de govern (PSC, ERC i Junts per Castelldefels), de Movem En Comú Podem i de la regidora no adscrita i amb les abstencions dels grups municipals del PP i Ciutadans.

El Pla Local de Salut (PLS) neix amb la voluntat de crear un espai de treball conjunt amb tots els agents de salut que actuen en la ciutat per desenvolupar les línies estratègiques i els objectius estratègics i operacionals que s'han definit en el pla d'actuació.

El procés d'elaboració del PLS de Castelldefels ha desenvolupat dos elements:

  • El perfil de salut o anàlisi de la situació en salut: procés de planificació que va requerir una anàlisi prèvia de la situació de l'entorn i dels factors que incideixen en la salut per poder identificar els principals reptes del municipi en termes de salut.
  • El Pla d'Acció: A partir de l'anàlisi, el Pla Local de Salut ha prioritzat els objectius a assolir per donar resposta als reptes detectats i especifica quines accions i quines metodologies seran les adients per assolir-los.

La proposta s'ha enfocat en una visió positiva de la salut, posant la mirada en el que genera salut, emmarcat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i en el model de determinants socials de la salut, per tal de visualitzar els actius i els condicionants que influeixen en la salut de la població i elaborar el Pla en base a les competències municipals.

El pla s'ha elaborat des de l'anàlisi de dades socials, econòmiques, demogràfiques i de medi ambient de tot el municipi i les dades de salut s'han analitzat a partir de l'Informe d'indicadors de salut comunitària per Àrees Bàsiques de Salut.

 

A banda d'aquest punt, el Ple ordinari del mes de maig va comptar amb altres vuit punts a l'ordre del dia, la votació dels quals va anar de la següent manera:

  • Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria en compliment de la llei 15/2010 per la que s'estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament, 1r trimestre 2022 (no es vota)
  • Donar compte de l'informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l'execució del Pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al primer trimestre de 2022 (no es vota)
  • Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal de béns amb efectes del 31/12/2021 (aprovat amb els vots favorables de PSC, ERC, Junts per Castelldefels, Movem En Comú Podem i la regidora no adscrita i les abstencions de PP i Ciutadans)
  • Aprovació de la rectificació de l'inventari de béns i drets que integren el patrimoni municipal del sòl i habitatge (PMSH) de l'Ajuntament de Castelldefels així com el balanç de situació d'aquest patrimoni a data 31/12/2021 (aprovat amb els vots favorables de PSC, ERC, Junts per Castelldefels i la regidora no adscrita i les abstencions de Movem En Comú Podem, PP i Ciutadans)
  • Aprovació de la proposta de les festes locals per a l'any 2023 (aprovat per unanimitat)
  • Aprovació definitiva de les bases específiques que han de regir l'atorgament de subvencions que fomentin el manteniment i la millora de l'economia local de Castelldefels (aprovat amb els vots favorables del PSC, ERC, Junts per Castelldefels, Movem En Comú Podem i la regidora no adscrita i les abstencions de PP i Ciutadans)
  • Aprovació de l'avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la millora de la xarxa d'espais lliures i equipaments de les urbanitzacions al municipi de Castelldefels (aprovat amb els vots favorables del PSC, ERC, Junts per Castelldefels, Movem En Comú Podem i la regidora no adscrita i els vots en contra de PP i Ciutadans)
  • Adhesió a la Declaració Institucional Ciutats Defensores dels Drets Humans 2022 (aprovat per unanimitat)

 

A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern:

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

- Mocions dels Grups Municipals (dos en total)

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per celebrar un debat sobre l'estat de la ciutat de Castelldefels (aprovat amb els vots a favor de PP, Movem En Comú Podem i Ciutadans, els vots en contra de PSC, ERC i Junts per Castelldefels i l'abstenció de la regidora no adscrita)

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem a favor de la protecció de les platges del Delta del Llobregat (va comptar amb una esmena parcial presentada pel propi Movem i pel PSC. Finalment es va incorporar a la moció i aquesta va tirar endavant per unanimitat)

Imatge notícia
Imatge de la sessió plenària del mes de maig / REDACCIÓ
facebook instagram twitter youtube Linkedin youtube flickr whatsapp telegram
↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50