Clavegueram i depuració

Imatge

Castelldefels disposa d'una xarxa de clavegueram separativa, és a dir, transporta separadament les aigües residuals  i les pluvials.

 • XARXA D'AIGÜES RESIDUALS: 95,42 Km de xarxa municipal, 2136 pous de registre i  1 Estació de bombeig. 
  La xarxa residual de Castelldefels més antiga és la del sector Centre, que és de l'any 1973, està reconstruïda en un 95%, per la qual cosa, ha millorat molt el seu funcionament i reduït el nombre d'incidències. La resta de barris és de construcció més recent i no presenten problemes en el seu funcionament. Tot i així, s'ha rehabilitat amb tecnologia sense rasa els col·lectors dels barris Pineda i Granvia.
  Hi ha 9,76 km de xarxa metropolitana i 5 estacions de bombeig, que manté EMSSA.
  L'Estació de bombeig principal d'EMSSA, que es troba al costat de la UPC bombeja les aigües residuals de Castelldefels fins l'Estació depuradora de Gavà-Viladecans, planta metropolitana on són tractades mitjançant un sistema físico-químic.
 • XARXA D'AIGÜES PLUVIALS: 16,05 Km  de xarxa primària i 61, 27 Km. de xarxa secundària, 7 estacions de bombeig, 6 estanys de laminació i 8 sortides a mar.
  La doble xarxa és la més respectuosa amb el medi ambient, ja que es redueix la quantitat d'aigua que s'ha de depurar, ja que l'aigua de pluja desguassa a mar. No obstant això, en diferents punts del municipi s'han construït estanys de laminació per tal de controlar les fortes variacions de cabal que es donen en episodis de pluges torrencials, afavorint la recàrrega del freàtic.

EL SERVEI DE MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM

De la gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram, tant la residual com la pluvial, se n'encarrega la Unitat d'Infraestructures de la Secció de Via Pública, mitjançant l'empresa AIGÜES DE BARCELONA.

Els recursos que l'empresa  AIGÜES DE BARCELONA ha posat a disposició del servei són:

 • Recursos d'equips
  -Camió Recirculador: Durant els 12 mesos de l'any, es disposa del camió més avançat tecnològicament  que hi ha a l'actualitat al mercat, és a dir, un camió recirculador,  de 26 T. i  tres eixos, mediambientalment molt avançat, i d'alt rendiment.
  -Camió convencional, impulsor-aspirador, de 18 T.: Durant 4 mesos
  -Camions de menor capacitat per a passatges i carrers estrets.
  -Equips de neteja de pàrkings i soterranis.
  -Servei d'avaries, Atenció 24 hores, els 365 dies de l'any.
 • Recursos personals
  -Servei de diagnòstic ràpid d'avaries, amb temps de resposta de ½ hora.
  -Servei de comprovació dimensional de pous.
  -Servei d'inspecció de pous.
  -Disposició de 3r. operari en xarxa visitable.
  -Auditoria tècnica de les estacions de bombeig pluvials i residuals.
 • Recursos de gestió
  -Actualització semestral de la xarxa de clavegueram digitalitzada.
  -Càmeres d'inspecció CCTV de col·lectors. 
  -Implantació del SACLAB: Sistema de gestió avançada d'equips i tasques de neteja i manteniment.
  -Equips de georeferenciació de pous de registre mitjançant GPS
  -Localitzador de canonades, sonar, obturadors, bombes i equips de seguretat

AIGÜES DE BARCELONA realitza la neteja i el manteniment de la xarxa de clavegueram municipal seguint un protocol de treball que està donant molt bons resultats. El manteniment bàsic de la xarxa consisteix en una neteja anual de tots el col·lectors residuals municipals, i de xarxa selectiva pluvial. Per aquestes operacions es disposa dels camions i equips anomenats abans.

AIGÜES DE BARCELONA també serà l'encarregada d'atendre i resoldre les urgències referents al sistema de clavegueram municipal. Les emergències que es produeixen a la xarxa de clavegueram residual, normalment són embossos. Aquests es solucionen de forma immediata , bé sigui amb l'equip que es trobi en el municipi, o bé en cas de fora d'horari laboral, de nit, o bé dia festiu, mitjançant el servei d'emergència de l'empresa  AIGÜES DE BARCELONA.

La ciutadania que detecti alguna incidència en el clavegueram la  pot comunicar  a  l'Ajuntament de Castelldefels. Tot i així hi ha un telèfon d'avaries Atenció 24 hores x 365 dies, 900 700 720, a disposició de tothom.


Revisat: 05/05/2011

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50