Factura Electrónica

Com a proveïdors que en algun moment heu facturat a l'Ajuntament de Castelldefels (o a algun dels Organismes Autònoms, Patronat Municipal d'Esports i/o Patronat Municipal de Comunicació i Imatge, actualment ja dissolts i integrats en el propi Ajuntament), informem que ja es pot fer arribar les factures en format electrònic.

Segons la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica és d'obligació per a tots els proveïdors d'administracions públiques de tot el territori espanyol, a facturar en format electrònic a partir del 15 de gener del 2015.

Així doncs, haureu de transformar les factures que actualment ens feu arribar en format paper traslladar-les a format electrònic, amb el benentès que format electrònic de factura no es refereix únicament a un format digital, com pot ser un arxiu PDF, i, per tant, no són vàlides les factures en paper escanejades. És necessari tenir un certificat digital i signar-les digitalment.

Les factures electròniques les podeu presentar a:

Bústia de Factures electròniques Ajuntament de Castelldefels

CODI DIR3: L01080569
NIF AJUNTAMENT: P0805500F


Revisat: 15/01/2015

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50