PLAN DE MOBILITAT SOSTENIBLE Y SEGURA DE CASTELLDEFELS

Imatge
Octubre, 2016

L'Ajuntament de Castelldefels va aprovar el Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de la nostra ciutat en el Ple del passat dijous 27 d'octubre del 2016 (enllaç a la publicació oficial de l'aprovació inicial del Pla al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb el termini per presentar-hi les reclamacions que s'estimen oportunes).
 
El mateix s'havia elaborat després d'una primera fase en què s'havia dut a terme un diagnòstic tècnic de la mobilitat a Castelldefels i d'una segona fase, en la que l'objectiu municipal havia estat contrastar el document amb els agents socials i la ciutadania de Castelldefels, que són les persones més directament implicades en aquest important tema:
 • Per aquest motiu, el dilluns 16 de novembre de 2015 es va constituir la Taula de la Mobilitat Sostenible com a òrgan consultiu, informatiu i de debat dels continguts de l'esborrany del Pla.
 • Aquesta Taula va treballar al llarg del primer semestre de l'any 2016 durant quatre sessions, perquè les entitats i persones que participaran poguessin aportar la seva visió i, mitjançant dinàmiques participatives, proposessin suggeriments per millorar les polítiques de mobilitat a Castelldefels.
 • El dijou 22 setembre 2016 va tenir lloc la Jornada de Devolució, amb la presentació del document definitiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Segura de Castelldefels abans de la seva aprovació en el Ple el dijous 27 d'octubre, ja amb els suggeriments de millora que havia estat possible incloure incorporats.

 

A) PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I SEGURA DE CASTELLDEFELS: DOCUMENT DEFINITIU

(aprovat pel Ple Municipal de 27/10/2016) 

 • Document I: Memòria

  • Volum 1r

   • 1. Introducció 

   • 2. Anàlisi Territorial i Socioeconòmica  

  • Volum 2n 

   • 3. Anàlisi de l'oferta

  • Volum 3r

   • 5. Externalitats del Sistema de Mobilitat

   • 4. Anàlisi de la Demanda

  • Volum 4t

   • 6. Diagnosi participada de la Mobilitat

  • Volum 5è

   • 7. Establiment d'objectius. Estudi d'Alternatives

   • 8. Propostes participades d'actuació de l'alternativa triada

   • 9. Indicadors de Seguiment

 

 

 

B) FASE PRÈVIA DE DEBAT DEL PLA, EN SESSIONS OBERTES A TOTA LA CIUTADANIA DE CASTELLDEFELS I A LES SEVES ENTITATS,

Portades a terme a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado: 

1. Mobilitat vianants-bicicletes: Dissabte 20 de febrer de 2016 a les 10,30 h

 

2. Transpost públic: Dissabte 2 d'abril de 2016 a les 10,30 h 

 

3. Circulació del vehicle privat: Dissabte 7 de maig de 2016 a les 10,30 h

 

4. Aparcament i zones de càrrega i descàrrega: Dissabte 11 de juny de 2016 a les 10,30 h

 

5. Jornada de Retorn per a explicar el document final del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Segura de Castelldefels abans de la seva aprovació al Ple

(Centre Fredric Mompou Dijous 22 de setembre de 2016, 19 h)

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL

 

Notícies:


Revisat: 24/11/2016

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50