Hemeroteca

       
Dimarts, 29 de setembre de 2020

L'Ajuntament de Castelldefels celebra avui un nou Ple municipal

La sessió plenària es retransmetrà en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0FM i Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

L'Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari avui dimarts 29 de setembre (17h). La sessió es realitzarà de forma mixta, amb una part dels regidors i regidores de forma presencial al Saló de Plens i la gran majoria per sistema de videoconferència per tal d'afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19.

Com és habitual, després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 12 punts més:

• Deixar sense efectes l'acord del Ple de data 06/05/2020 de modificació de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de les comissions informatives de la Corporació

• Aprovació del pla de mesures i eixos estratègics de l'Acord de Ciutat de Castelldefels segons dictamen de la comissió informativa de 22 de setembre de 2020

• Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s'estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament, 2n trimestre 2020

• Donar compte de l'informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l'execució del Pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al 2n trimestre 2020

• Aprovació de la modificació de crèdits núm.2 del Pressupost 2020

• Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal de béns amb efectes del 31/12/2019

• Aprovació del pla econòmic financer per al període 2020 - 2021

• Modificació de l'acord sobre nombre, característiques i retribucions del personal eventual

• Modificació del règim de dedicació dels membres de la Corporació

• Adhesió al Pacte del Baix Llobregat per a un nou impuls econòmic i social

• Adhesió al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat, 2020 - 2024

• Suspensió de llicències en l'àmbit discontinu format per l'illa delimitada pels carrers ramal de l'Av.309, Av.348, Av.350 i pels terrenys d'equipament situats al carrer Font, 56 i un fragment del Camí Fondo de Ca n'Aimeric, 1, del barri de Montmar de Castelldefels

 

A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern:

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

- Mocions dels Grups Municipals

• Moció que presenta el grup municipal del PP per impulsar un pla antiokupa i de seguretat veïnal a Castelldefels

• Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP i ERC-AM per la construcció del nou col·lector d'aigües residuals i de l'estació de bombament d'aigües pluvials del carrer Aragó de Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de Movem-ECP-ECG per aportar propostes a l'Acord de Ciutat impulsades per la Marea Pensionista per la defensa dels serveis públics i la seva gestió pública

• Moció que presenta el grup municipal de Movem-ECP-ECG de suport al Tractat de Nacions Unides sobre la prohibició de les armes nuclears

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50