Hemeroteca

       
Dijous, 30 de gener de 2020

L'Ajuntament ofereix assessoria i informació a la ciutadania afectada pel temporal Gloria

Per més informació, poden contactar amb l'Ajuntament mitjançant el telèfon 93 665 11 50 o a través del web municipal: www.castelldefels.org

Degut a les fortes tempestes ocorregudes els dies 21, 22 i 23 de gener, es van produir diferents desperfectes en espais públics que han afectat principalment a l'arbrat de parcs i jardins, l'abastament elèctric, el servei viari i la canalització d'aigües residuals. L'ajuntament ha adoptat, des del primer moment, les actuacions necessàries per restablir els serveis afectats i garantir la seguretat de la ciutadania. Molts d'aquests serveis ja han tornat a la normalitat i d'altres ho faran en breu.

Pel que fa a les afectacions a la zona de platja, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ja ha començat les tasques per restablir la situació causada pel temporal i es preveu que els treballs finalitzaran en unes 3 setmanes.

Respecte dels danys que s'hagin ocasionat en els béns mobles o immobles de particulars, als efectes de donar una informació uniforme i facilitar les diferents opcions de que disposen tots aquells que s'hagin vist afectats pel temporal, s'exposen les consideracions següents:

 • Per tal de sol·licitar qualsevol tipus d'ajuda o indemnització, caldrà disposar de la documentació acreditativa dels danys soferts; per tant, es recomana documentar-los gràficament, amb vídeos o fotografies. Així mateix, respecte els béns de primera necessitat que s'hagin de reparar o reposar amb caràcter immediat, s'aconsella conservar tots els documents justificatius de la despesa realitzada.
   
 • En cas de disposar d'assegurança de la llar, caldrà posar-se en contacte amb companyia asseguradora,  per tal que es realitzi un peritatge dels danys soferts.
   
 • També podeu contactar amb el Consorcio de Compensación de Seguros 900 222 665 - 952 367 042, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. www.consorseguros.es.  La delegació a Catalunya C. Mallorca, 214. 93 452 14 00 - ccsbarcelona@consorseguros.es
   
 • Pel que fa als danys derivats de la incidència elèctrica, les persones afectades poden posar-se en contacte amb l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, per sol·licitar cita prèvia  a través del telèfon: 936651150  ext. 1419 (de 9 a 15h de dilluns a divendres) o mitjançant el correu electrònic: omic@castelldefels.org
   
 • Sense perjudici dels tràmits amb les respectives companyies asseguradores, es podrà formular, davant l'Ajuntament, una reclamació patrimonial pels danys soferts. La sol·licitud, però, no garanteix que la petició s'estimi, atès que hauran complir-se els requisits legals, que són: (1) que els danys siguin conseqüència del funcionament normal o anormal d'un servei públic; (2) que aquesta relació entre el dany i el funcionament d'un servei públic no es trenqui per esdeveniments imprevisibles i inevitables i (3) que els danys estiguin valorats econòmicament. El termini per presentar la reclamació és d'1 any.
   
 • Al tractar-se de despeses derivades d'una situació d'emergència, també es podrà presentar una sol·licitud d'ajuda econòmica davant de la Subdelegació del Govern, d'acord amb el que determina el Reial Decret 307/2005, de 18 de març. Aquesta petició s'ha de realitzar presentant els formularis annexos, en termini d'un mes, a les oficines de l'OAC municipal. La sol·licitud no garanteix la concessió de l'ajuda, ja que caldrà complir amb els requisits establerts. Així mateix, aquesta norma preveu la concessió d'ajudes a comunitats de propietaris i a titulars d'establiments industrials, mercantils i de serveis. www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/normativa


Per més informació, poden contactar amb l'Ajuntament mitjançant el telèfon 93 665 11 50 o a través del web municipal: www.castelldefels.org

+ INFO: Reclamacions afectacions temporal Gloria

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50