Sol·licitud del servei d'atenció domiciliària  (tràmit i servei)

Servei que atén i cura a les persones i famílies en el seu propi domicili (higiene personal, donar de menjar, fer compres, netejar la llar, acompanyament, etc.) amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida perque puguin continuar vivint a casa seva, evitar o retardar l'internament, afavorir la integració de les persones en el seu medi familiar i social, etc.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Aquelles persones empadronades a Castelldefels que es trobin en situacions de falta d'autonomia personal a causa d'una discapacitat física, psíquica o social, d'una problemàtica familiar especial o dificultat de desenvolupament.

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. Segons la valoració tècnica del professional referent de l'Àrea de Serveis Socials i Dependència.

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Petició d'entrevista d'orientació amb el/la profesional referent de l'Àrea de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran Entrevista amb el/la treballadora social referent del servei.
  2. Estudi, valoració (social i econòmica) i adjudicació del servei, si s'escau.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  1. Sol.licitud d'autorització per a la consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i altres fonts d'informació públiques.
  2. Altra documentació que es consideri adient (informe facultatiu recomanant la prestació del servei)
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50