Informació sobre situacions de vulnerabilitat econòmica pel que fa a talls de subministraments bàsics (aigua, llum, gas)  (tràmit)

Els Serveis Socials de l'ajuntament facilitaran la gestió per a la concessió dels ajornaments d'interrupcions de subministraments (aigua, llum, gas) per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El titular del subministrament (qui consti a la factura) o, en tot cas, la persona en qui delegui.

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

  • Llei 20/2014, de 29 de desembre (pdf), de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i prèstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. (BOE núm. 18, 21-01-2015)

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Es recomana que la persona interessada s'informi als Equipaments Bàsics d'Atenció Primària de Serveis Socials. 

2. La persona interessada omplirà el formulari amb la documentació requerida signant una declaració responsable que presentarà a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

3. Els Serveis Socials realitzaran les gestions oportunes perquè no es produeixi el tall del subministrament.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Sol.licitud degudament emplenada i signada.

2. Declaració responsable.

3. Factures originals impagades i avisos de les companyies del tall de subministrament (aigua, llum, gas).

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50