Reclamacions a les llistes provisionals de la preinscripció a les escoles bressols municipals i als serveis educatius per a infants i famílies de La casa dels infants.  (tràmit)

Aquest tràmit permet presentar una reclamació a les puntuacions de les llistes provisionals.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El pare, la mare o el/la tutora de l'infant.

Quan es pot sol·licitar

Del 1 al 7 de juny de 2021 fins les 14 hores

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

  • Decret 101/2010, de 3 d'agost (pdf), d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil. (DOGC 5686 de 05.08.2010)
  • RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març,, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Pas a pas

La reclamació a les llistes provisionals de la preinscripció es farà telemàticament

Tramitació presencial

Pas a pas

De manera excepcional, per totes aquelles famílies que no tinguin mitjans digitals o tinguin dificultats  la podran fer de manera presencial sol·licitant cita prèvia

Els dies que s'atendrà amb cita previa seran el 4 i 7 de juny.

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

- Instancia
- Documentació acreditativa de la puntuació no atorgada:  “Documentació acreditativa criteris prioritaris i complementaris (pdf)” Per a l'escola bressol

Els fets o circumstàncies objecte de valoració en els criteris d'admissió hauran de referir-se a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds 21 de maig de 2021.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50