Matriculació a les escoles bressol municipals  (tràmit)

Aquest tràmit permet matricular als infants que han obtingut plaça a les escoles.

**Clàusula informativa derivada per la Covid-19
Aquesta matrícula i la seva efectivitat estarà subjecte a les normatives que dicti el departament d'Educació i de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El pare, la mare o el/la tutor/a de l'infant.

Quan es pot sol·licitar

Del 17 al 23 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

  • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer,, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020)

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Pas a pas

La sol·licitud del procés de matriculació es farà telemàticament

Tramitació presencial

Pas a pas

Es farà preferentment presencialment al centre on s'hagi obtingut plaça. A les llistes definitives teniu la data i l'hora de matricula

Excepcionalment es podrà realitzar telemàticament a la Seu electrònica de l'Ajuntament.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Full de matricula

  • Carta de compromís educatiu
  • Ordre de domiciliació bancaria
  • Cartilla vacunacions
  • Tarjeta sanitaria

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50