Formació ocupacional per a aturats  (tràmit i servei)

Posar a l'abast de les persones en atur una formació professionalitzadora que els permeti inserir-se o reinserir-se en el món laboral, sempre tenint com a referent la qualitat i la introducció de les noves tecnologies.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Persones en atur

Quan es pot sol·licitar

Es fan cursos durant tot l'any. Cal consultar el calendari. El període de preinscripció finalitza normalment una setmana abans de la data d'inici del curs

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Generalment les accions estan totalment subvencionades

Termini de resolució i sentit del silenci

Al llarg de tot l'any, es confirmarà la participació al curs uns dies abans de l'inici de cada curs. Silenci negatiu

Legislació aplicable

1. La legislació de l'entitat subvencionadora de l'acció de formació
2. Ordre de 14 de gener de 2000, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir les subvencions relatives a les accions de formació ocupacional i afins de caràcter ocupacional que promou la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Consulteu el programa de formació per a l'any en curs 2. Recepció de la sol·licitud per qualsevol via d'entrada: -Presencialment a l'OAC -Telefònicament (cliqueu Tramitar per telèfon) -Per Internet (cliqueu Tramitar per Internet) 3) Procés de selecció en cas que el nombre de persones preinscrites superi el nombre de places (el procés de selecció serà l'escollit pel formador i el més adient segons la matèria de què es tracti. L'ordre de preinscripció serà aquell que garanteixi l'homogeneïtat del grup d'assistents)

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Full de preinscripció 2. Inscripció al Servei Català d'Ocupació com a aturat.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50