Convocatòria d'ajuts establerts en les bases específiques de les subvencions per el foment de l'economia local de Castelldefels els anys 2020 i 2021  (tràmit)

L'ajuntament ha publicat una convocatòria de subvencions destinades a fomentar la creació d'iniciatives econòmiques i donar suport a l'activitat dels autònoms, comerços i empreses ja creades que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori.

Per a qualsevol consulta podran adreçar-se a l‘Ajuntament de Castelldefels:
OFICINA VIRTUAL D'ATENCIÓ A COMERÇOS, AUTÒNOMS, PIMES I EMPRESES DE SERVEIS DE CASTELLDEFELS.
laguaita.org/estemambvosaltres

laguaita.org/estamoscontigo
Telèfon: 93.511.30.66 (de 9h a 14h)

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Línia A: Foment de la creació d'empreses:
Persones físiques empadronades a Castelldefels abans del dia de la publicació d'aquesta convocatòria, amb alta de l'activitat econòmica a Hisenda entre el 01/01/2020 i el 31/10/2021 i que no hagin estat donats d'alta com a autònoms ni mutualistes (evidenciat en l'informe de vida laboral o mutualitat del col·legi professional alternatiu al RETA en els últims 6 mesos des de l'actual alta.

Línia B: Foment de la Contractació:
Persones físiques i/o jurídiques que contractin entre el 01/01/2021 i el 31/10/2021 i per un període no inferior a sis mesos, persones empadronades a Castelldefels abans del dia de la contractació i que es trobin a l'atur en el moment de la contractació i per un període superior a 6 mesos, demostrables mitjançant un informe de vida laboral.

No podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions, les persones que hagin estat beneficiàries d'alguna d'aquestes convocatòries:
• Tercera convocatoria extraordinaria de ayudas, a favor de pequeñas empresas y autónomos del municipio de Castelldefels, para contrarrestar los efectos del covid-19 y de la declaración de los diferentes estados de alarma.
• Convocatoria para la anualidad 2020 de las subvenciones destinadas al sector turístico de Castelldefels.
• Convocatoria para la anualidad 2021 de las subvenciones destinadas al sector turístico de Castelldefels

Queden exclosos d'aquesta convocatòria:
- Els autònoms col·laboradors (exclosos línies A i B)

- Els contractes realitzats per empreses que formin part d'un grup empresarial amb el mateix administrador o consell d'administració i que realitzin contractes de treball a persones ja contractades prèviament per una altra empresa del mateix grup (exclosos línia B).
- No seran subvencionables les contractacions efectuades per Empresas de Treball Temporal (excloses de línia B).
- Aquesta subvenció no serà compatible amb les que es rebin a través dels programes “Joves per a l'Ocupació”, “Fem Ocupació per a Joves” o programes similars realitzats en el marc de les polítiques actives subvencionades per Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (exclosos de  línia B).
 

Quan es pot sol·licitar

El període de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació al BOPB d'aquesta convocatòria i fins al dia 30/11/2021 o fins esgotar el pressupost anual.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases
3. L'òrgan competent aprovarà la concessió de les subvencions, es donarà trasllat a les persones interessades i es procedirà a gestionar el pagament de la subvenció.
 
• En tots els casos és necessari donar d'alta les dades bancàries per al cobrament de la subvenció, seguint el tràmit "Alta de tercers" (apartat Tràmits relacionats).

 

Tramitació presencial

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

 

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50