Exhumació de restes per al trasllat a un altre nínxol o columbari dins del cementiri muncipal  (tràmit)

Traslladar les restes d'un nínxol a un altre nínxol, o a un columbari, dins del cementeri municipal.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona titular del nínxol o columbari.

Quan es pot sol·licitar

D'octubre a maig.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

  • La persona titular del dret funerari farà una instancia sol·licitant el trasllat de restes, amb renúncia al nínxol/columbari, si s'escau, adjuntant, a més fotocòpia del DNI i ho presentarà a la Oficina d'Atenció a la Ciutadania.
  • L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania donarà cita prèvia per l'oficina d'administració del cementiri.
  • L'oficina d'administració del cementiri, un cop revisada la documentació preparà carta de pagament de la/les taxes corresponents.
  • En efectuar-se el pagament es coordinarà amb els operaris per la realització de l'acte.

NOTA: En cas de trasllat a l'ossera general, aquest tràmit no comporta el pagament de cap taxa

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  1. Sol·licitud de trasllat de restes (instancia) signada pel titular de la sepultura amb renúncia al nínxol/columbari, si s'escau.
  2. Fotocòpia del DNI del titular.
  3. En el cas de trasllat dins del mateix cementiri, s'haurà de formalitzar el lloguer que correspongui.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50