Designa de beneficiari  (tràmit)

La persona titular del dret funerari pot designar un/a beneficiari/a del mateix, per tal que sigui aquest, qui passi a ser el nou/va titular després de la seva mort.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona titular del dret funerari.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Tramitació presencial

Pas a pas

L'Oficina de Cementiri recollirà la petició, procedirà a fer l'anotació corresponent i a comunicar-ho a la persona titular de dret funerari.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  • Sol·licitud de la persona titular de dret funerari manifestant la seva voluntat de designar beneficiari, ha de constar: nom i cognoms, núm. de DNI, adreça, telèfon de contacte i signatura tant del titular com del beneficiari.
  • Fotocòpia del DNI de la persona titular i del/la beneficiari/a.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50