Autorització per col·locació de marbres al cementiri  (tràmit)

Les empreses que vulguin instal·lar marbres en el cementiri municipal, per encàrrec del titular de la sepultura, hauran de demanar autorització per correu electrònic i/o a través de la seu electrònica a l'Oficina d'administració del Cementiri.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Empreses marbristes.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Pas a pas

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Les empreses encarregades de la col·locació de làpides, registren sol·licitud i autorització del titular del nínxol/columbari, per correu electrònic i/o a través de la seu electrònica
2. L'oficina de Cementiri comprovarà que la documentació aportada és correcta i 
3. S'envia autorització degudament signada.
 

*És requisit imprescindible, la presentació d'autorització als operaris del cementiri per tal d'efectuar la instal•lació.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Sol·licitud del marbrista per col·locació de làpida, a petició dels familiars.
2. Full d'encàrrec per part del titular del nínxol/columbari.
 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50