(esta información solo está disponible en catalán)

Preguntes freqüents

Què podem fer els ciutadans per estalviar aigua?

Fer-ne un bon ús, sense patir ni obsessionar-s'hi, és a dir, utilitzant l'aigua amb responsabilitat, sense malgastar-la ni malbaratar-la i aprofitant totes les oportunitats d'estalvi.

És important la nostra contribució?

Molt. És gràcies a la col·laboració ciutadana i a l'esforç de tothom que s'han aconseguit endarrerir les possibles restriccions. La suma de tots els petits esforços està aconseguint resultats molt importants.Amb el que estalviem de mitjana a Catalunya (un 4%) es pot garantir el subministrament per a més de 6 milions d'habitants durant 1 mes.

Si entrem en fase d'emergència, arribaran els talls d'aigua?

La fase d'emergència es posaria en marxa si les reserves se situessin per sota del 20%, però això no vol dir que comencin els talls d'aigua automàticament. Arribats a aquest punt, encara hi hauria un marge d'un 10% de reserves que, juntament amb les mesures pal·liatives previstes pel Govern, ens permetrien endarrerir les restriccions.

Per a quan estan previstes les restriccions en el subministrament d'aigua?

En l'escenari actual, i encara que no plogués en tota la primavera, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) no té previstes restriccions de subministrament d'aigua potable als domicilis fins a finals de l'estiu, tret del que disposin els plans de contingència municipals un cop entrats en la fase d'emergència.

Com ens avisaran de les possibles restriccions o talls? Qui ho farà?

L'Ajuntament o la seva entitat subministradora són els responsables d'avisar la població amb prou temps del caràcter i la periodicitat de les restriccions previstes.

A qui podem trucar perquè ens informi sobre com ens afecten les restriccions?

Si sou un particular, la vostra companyia subministradora, i si sou una empresa o un negoci, l'ajuntament, que és qui determinaria, arribat el cas, les mesures que s'haurien de posar en marxa al municipi.

A la feina fem servir aigua per desenvolupar la nostra activitat. Hem de patir per al negoci?

L'escenari d'excepcionalitat 2 no afecta les activitats econòmiques connectades a xarxes de subministrament, excepte si es requereix l'ús d'aigua de la xarxa d'abastament per al reg. En aquest cas només es poden fer servir fonts alternatives, com aigua depurada o regenerada, sempre que n'hi hagi a l'abast. Per informar-vos-en adreceu-vos al vostre municipi, o bé a l'Agència Catalana de l'Aigua.

A la feina fem servir aigua per desenvolupar la nostra activitat. Què passa si arribem a l'estat d'emergència?

Us haureu d'adreçar a l'Ajuntament, per saber si les mesures previstes en el pla de contingència municipal us afecten o no.

Es poden omplir piscines amb aigua potable? I amb aigua no potable?

A partir de l'escenari d'excepcionalitat 2, cap piscina es pot omplir amb aigua potable. Només es podran omplir les piscines públiques municipals amb aigua que no sigui de la xarxa si l'Ajuntament demana l'autorització a l'ACA i tenen l'informe favorable del Departament de Salut.

A partir de quin moment no es poden regar els jardins públics i privats amb aigua de la xarxa?

A partir del nivell d'excepcionalitat 2 i mentre estigui en vigor el Decret de sequera i fins que les conques de Catalunya recuperin la situació de normalitat.

Per què hi ha camps de golf i de futbol que es poden regar?

Perquè fan servir aigües procedents de depuradores o de pous i dipòsits d'aigües freàtiques, i disposen de les autoritzacions corresponents. En cap cas poden fer servir aigua de la xarxa d'abastament.

Com està afectant la sequera a l'ús de l'aigua per a l'agricultura?

La situació de sequera determina que s'ha de garantir primerament l'abastament domèstic al conjunt de la població. L'Agència Catalana de l'Aigua ha posat en marxa una sèrie de mesures pal·liatives per als regants afectats.

Què podem fer si veiem que algú que malbarata aigua i incompleix el Decret?

Adreçar-vos a la Policia Local o a la companyia de l'aigua i informar-los de la situació.

Com poden afectar la sequera o les restriccions a la qualitat de l'aigua de l'aixeta?

La qualitat de l'aigua de l'aixeta està garantida en tot moment per les entitats subministradores del servei.

Quan va ser l'última vegada que hi van haver restriccions d'aigua a Barcelona?

L'any 1953, quan va ploure només entre un 50% i un 60% del que era normal. Les restriccions van començar a mitjan de maig i el subministrament es va tallar al voltant d'un 30% de les hores del dia.

Com pot afectar la sequera a la natura? Què s'està fent per evitar-ho?

Per lluitar contra els efectes negatius a la natura i ajudar al manteniment dels ecosistemes fluvials, el Decret de sequera estableix la obligatorietat de respectar els anomenats "cabals mínims", és a dir, el mínim d'aigua per mantenir la vida en els hàbitats naturals als nostres rius.


Revisado: 24/03/2010

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50