(esta información solo está disponible en catalán)

Com ens afecta?

A Catalunya portem des de la tardor del 2006, molts mesos amb absència de precipitacions importants a les capçaleres dels rius, que només han registrat precipitacions molt minses, per sota dels 10 litres per metre quadrat. Això fa que aquesta sigui la pitjor sequera que hem patit al nostre país des de les dels anys 1944 i 1953.

Aquesta situació dificulta de manera important el subministrament correcte d'aigua als diferents usuaris del recurs i obliga a prioritzar, en compliment de la llei, l'abastament domèstic al conjunt de la població catalana.

En la situació actual, i d'acord amb el que determina l'entrada en vigor de l'escenari d'excepcionalitat de nivell 2 previst pel Decret de sequera, els usos afectats per les restriccions, és a dir, aquells en què no es pot utilitzar aigua potable, són:

  • Reg de jardins, de prats, d'horts, de zones verdes i esportives, tant públics com privats.
  • Ompliment de piscines, d'estanys i de fonts, privats o públics.
  • Reg o aigualeig de vials, de carrers, de caminals i de voreres, ja siguin de caràcter públic o privat.
  • Rentatge amb mànega de tota classe de vehicles llevat del que faci una empresa dedicada a aquesta activitat.

El Decret preveu que si la capacitat màxima dels embassaments se situa per sota del 20% es pot activar l'escenari d'emergència i prendre mesures noves per garantir l'abastament de l'aigua al conjunt de la població.

Ara bé, cal deixar molt clar que l'entrada en situació d'emergència no comporta talls domiciliaris immediats i que es preveuen tot tipus de mesures per evitar-los.

De fet, amb l'aplicació del conjunt de mesures adoptades per la Generalitat i per l'àmbit local, el risc de talls d'aigua es retarda al màxim. Igualment, s'espera que les pluges permetin recuperar les reserves abans de prendre aquesta mesura excepcional, la qual, cal insistir-hi, només s'aplicaria en el cas estricament necessari.


Revisado: 19/03/2008

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50