Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[BORSES VIGENTS] (texto en catalán)*    Plazas   (temporal)   Publicación 25/01/2016 WEB    Inscripción Cerrada

Resultados: *[Borsa de la convocatòria de TM Dansa] (texto en catalán)*

CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS MITJANS, SUBGRUP A2, AMB CARÀCTER TEMPORAL, JORNADA A TEMPS PARCIAL, AMB ADSCRIPCIÓ ALS LLOCS DE TREBALL DE PROFESSORAT DE DANSA I LES DIFERENTS ESPECIALITAT, DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CASTELLDEFELS.

 

Atesa la resolució de la regidora-delegada de Règim-Interior, de data 26 de juny de 2018, queda constituïda la borsa de treball d'aquesta convocatòria amb data d'efectes del dia 03/10/2018.

 

D'acord amb la resolució de la regidora-delegada de Règim Interior, de data17 de juliol de 2019, es prorroga la vigència d'aquesta borsa des de l'1 d'agost de 2019 i fins que es generi una altra borsa a conseqüència d'un nou procés de selecció, per a possible provisions de llocs amb aquest perfil i per a la provisió d'altres llocs de perfil i/o funcions similars.

 

COGNOM I NOM

SITUACIÓ

C.C., LORENA

Contractada

L.A., SUSANA

 

G.S., SUSANA

 

M.R., MARINA

 

 

 

Criteris de regulació de borsa

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50