Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[BORSES VIGENTS] (texto en catalán)*    Plazas   (temporal)   Publicación 25/01/2016 WEB    Inscripción Cerrada

Resultados: *[Borsa de la convocatòria de TM Enginyer] (texto en catalán)*

 

SITUACIÓ DE LA BORSA RESULTANT DE LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, D'ENGINYER, SUBGRUP A2, DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.

 

Atesa la resolució de la regidora-delegada de Règim-Interior, Arxiu Municipal i Igualtat, de data 14 de novembre de 2019, aquesta borsa queda prorrogada des del 22 de novembre de 2019 i fins que es generi una altra borsa a conseqüència d'un nou procés de selecció per a possibles provisions de llocs amb aquest perfil i per a la provisió d'altres llocs de perfil i/o funcions similars.

 

COGNOMS I NOM

SITUACIÓ

F. M., PERE

Contractat

C. Z., BLANCA ROSA

 

V. D., SERGI

 

V. C., ALBERT

 

 

 

Criteris de regulació de borsa

 

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50