Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[BORSES VIGENTS] (texto en catalán)*    Plazas   (temporal)   Publicación 25/01/2016 WEB    Inscripción Cerrada

Resultados: *[Borsa de la convocatòria de TM Turisme] (texto en catalán)*

 

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, DE DUES PLACES DE TÈCNIC MITJÀ, SUBGRUP A2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L' ÀMBIT DE TURISME I DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

 

Atesa la resolució de la regidora-delegada de Règim-Interior, de data 17 de desembre de 2019, queda constituïda la borsa de treball d'aquesta convocatòria amb data d'efectes del dia 03 de març de 2021.

La vigència d'aquesta borsa serà d'un any, prorrogable per decret fins a la creació d'una de nova o fins al seu exhauriment.

 

COGNOMS I NOM

SITUACIÓ

A.C., M. INMACULADA

 

D. D., CARLOS

 

H. R., BEGOÑA

 

 

 

Criteris de regulació de borsa

 

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50