Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Tècnic/a Comptabilitat] (texto en catalán)*    Plazas 2    Publicación 16/06/2021 BOP I DOGC    Inscripción Cerrada

Resultados: *[Resultat prova teòrica] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 17/9/2021)

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, DE DUES PLACES VACANTS DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, DE GESTIÓ, SUBGRUP A2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL. 

 

Resultat del 1r exercici: prova de coneixements específics i generals.

Data: 14/09/2021

 

 

DNI

COGNOMS I NOM

CATALÀ

TOTAL

***6252**

AUZMENDI RIPOLL, CRISTINA

EXEMPTA

3,89

***1787**

BARQUINO LUQUE, JUDIT

EXEMPTA

N.P

***0625**

BLANCO MONTES, MARIA DE LA LUZ

EXEMPTA

3,44

***9353**

CANO PIZARRO, MARIVI

EXEMPTA

N.P

***6703**

DE MIGUEL ECHEZARRETA, MARIA JOSE

EXEMPTA

2,89

***7774**

GOMEZ CASTILLO, ANDREA

EXEMPTA

6,00

***4990**

JULIAN BERNINCHES, RUTH

EXEMPTA

N.P

***3558**

MESIA CUYAS, MONICA

EXEMPTA

3,56

***6741**

MORALEDA GOMEZ, YOLANDA

EXEMPTA

N.P

***8515**

NOGUERA MIRAS, ALBERT

EXEMPT

5,44

***6568**

PELAEZ PEREZ, SERGIO

EXEMPT

N.P

***6825**

PEREZ ALAMANCOS, PATRICIA

EXEMPTA

N.P

***6798**

PEREZ GARCIA, CRUZ MONTSERRAT

EXEMPTA

N.P

***0238**

RAMOS SALIDO, CARLOS

EXEMPT

4,78

***6194**

REBULLIDA GARCIA, MARIA ENCARNACION

EXEMPTA

6,22

***0257**

RIMBAU ROSELL, CRISTINA

EXEMPTA

5,67

***1240**

ROCA SOLENCH, OLGA

EXEMPTA

N.P

***3054**

RODRIGUEZ BUENO, SONIA

EXEMPTA

4,78

***6166**

SUAREZ ABELLA, ELISABETH

EXEMPTA

6,33

***0195**

TALLON NUÑEZ, CARMEN

EXEMPTA

N.P

***1374**

VILA SORIANO, MARTA

EXEMPTA

N.P

***1291**

ZARAGOZA DURAN, JUDIT

EXEMPTA

N.P

N.P. No presentat

 

S'obre un termini de 3 dies hàbils (del 15 al 17 de setembre de 2021) per a sol·licitar, si s'escau, al·legacions a la prova teòrica mitjançant instància en el registre electrònic de l'Ajuntament (Seu electrònica/ Tràmits) o de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

 

Atès que tots els aspirants que han superat aquesta prova amb una puntuació igual o superior a 5 punts estan exempts de la realització de la prova de català, es convoca a la realització del següent exercici, prova de caràcter pràctic (base 7.1 d)),  el dia 21 de setembre de 2021, a les 10:00 hores, a la Sala Polivalent del Centre Cívic els Canyars, C. Església, nº 117 de Castelldefels, que tindrà format de resposta tipus a desenvolupar.

 

Els aspirants podran portar i fer ús de calculadora i textos legals sense comentaris ni cap tipus d'anotació, en altre cas, el Tribunal Qualificador retirarà la documentació i valorarà l'expulsió de l'aspirant del procés selectiu.

 

 

La Secretària del Tribunal

 

 

Isabel Bou Sánchez

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50