Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Arquitecte/a tècnic/a] (texto en catalán)*    Plazas 4    Publicación 04/06/2021 DOGC    Inscripción Cerrada

Resultados: *[Resultat prova teòrica-Aspirant situació hospitalització] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 20/9/2021)

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, DE CINC PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ARQUITECTE/A TÈCNIC, SUBGRUP A2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

 

Resultat del 1r exercici – prova teòrica

Data: 15/09/2021

 

Atès que l' aspirant Laura Caro Rodríguez va acreditar degudament, en temps i forma, situació d'hospitalització per maternitat  i d'acord a la base 7.1 f), el resultat de la prova és el següent:

 

DNI

COGNOMS I NOM

CATALÀ

RESULTAT 1ª PROVA

***7347**

CARO RODRIGUEZ, LAURA

  EXEMPTA

5,22

 

 

S'obre un termini de 3 dies hàbils (del 16 al 20 de setembre de 2021) per a sol·licitar, si s'escau, al·legacions a la prova teòrica mitjançant instància en el registre electrònic de l'Ajuntament (Seu electrònica/ Tràmits) o de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

 

Tal i com es va publicar al web, l'aspirant queda convocada aquest mateix dia 15.09.2021, a les 11:00h, juntament amb la resta dels participants, per a la realització de la prova de caràcter pràctic (base 7.1. d)), a la Sala Polivalent dels Canyars, Església, nº117 de Castelldefels.

 

 

La Secretària del Tribunal

 

 

 

Isabel Bou Sánchez

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50