Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Aux. de serveis/Conserges] (texto en catalán)*    Plazas 0  (temporal)   Publicación 07/07/2021 BOPB    Proceso de selección finalizado

Resultados: *[Resultar prova aptitudinal] (texto en catalán)*   (fin alegaciones: 4/11/2021)

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ,  AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA, PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS/NOMENAMENTS D'INTERINITAT, D'AUXILARS DE SERVEIS, CONSERGES, ORDENANCES, RECEPCIONISTES, AUXILIARS I SIMILAR PERFIL, SUBGRUP C2, PER COBRIR ÚNICAMENT NECESSITATS TEMPORALS DE PERSONAL, PEL SISTEMA D'OPOSICIÓ.

 

Resultat prova aptitudinal

Data: 26/10/2021

 

DNI

COGNOMS I NOM

TOTAL

APTITUDINAL 

***6733**

BLAGA,RODICA

8,44

6,7

***5759**

DOMÍNGUEZ VARGAS, CARMEN

8,44

4,2

***3693**

POLO CABO, MARIA DEL MAR

8,44

3,7

***5922**

HURTADO MERINO,ISABEL

8,22

4

***4125**

MORTE GONZALEZ,RUT

8,22

4,7

***2368**

RIZO ZAPATA,JUAN JOSE

8,22

8,8

***1278**

TRAVE DELGADO,GEMMA

8,22

2,4

***1621**

VILLAR MARIN,IMMACULADA

8,22

4

***2791**

NONELL CODONYERS,ENRIC

8,11

6,3

***7811**

PEREZ PEREZ,JOSE LUIS

8,11

3,3

***6842**

CASTELLS PAGAN,RAUL

8,00

6,3

***5474**

CRISTOFARO RODRIGUEZ, KARINA ANABELA

8,00

4,2

***3789**

ANGUIANO GONZALEZ,ANABEL

7,78

5,3

***8458**

GALLEGO BARNES,MARIA MAGDALENA

7,78

N.P

***8934**

GARCIA PEREZ, ALEJANDRA

7,78

N.P

***3253**

RINCON RUFO,ANA ROSALIA

7,78

N.P

***8194**

HUERTAS MARTINEZ, ANTONIO

7,44

4

***8277**

SANZ IGLESIA DE LA,YOLANDA

7,44

2,4

***0580**

ESTEPA ESPEJO, MANUEL

7,33

3,3

***6705**

MARIN ALVAREZ,MARIA ISABEL

7,33

5,5

***8539**

PEREZ GUTIERREZ, FRANCISCO

6,89

0,3

***6621**

RINCON VEROS,NURIA

6,89

4,5

***2501**

GALTES SANCHEZ,JAVIER

6,44

4,7

***1556**

JAIME GARCIA,MONICA

6,44

2,9

***6725**

LORENTE LLARIO, ESTHER

6,44

N.P

***1668**

NEBOT SALAZAR, ISABEL

6,44

1,7

***4452**

SANCHEZ PRIETO,RAUL

6,44

N.P

***5985**

VENDRELL MASIP, SADURNI

6,44

1,5

***1699**

FUSALBA CURTO,IRENE

6,00

N.P

***6554**

GOMEZ GOMEZ,JUAN

6,00

5

***3648**

ESID LAROUSI,ENOUETOU

5,78

N.P

***1791**

PASCUAL GONZALEZ,IVAN

5,78

N.P

***6261**

TALLON NUÑEZ,JOSE ANTONIO

5,78

4,7

***9134**

GARCIA DURA, JESÚS

5,22

N.P

***7960**

MONFORT CASTEL,CARLOS

5,22

N.P

*N.P. No presentat

 

S'obre un termini de 2 dies hàbils (del 3 al 4 de novembre de 2021) per a sol·licitar, si s'escau, al·legacions a la prova d'aptitud mitjançant instància en el registre electrònic de l'Ajuntament (Seu electrònica/ Tràmits) o de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

 

Atès que hi ha aspirants que no s'han presentat a la prova aptitudinal i continuen en situació d'empat en puntuació i aspirants que tot i que s'han presentat continuen empatats, es comunica als aspirants que es farà un sorteig públic pel desempat, en data 04 de novembre a les 12:00h. a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels, en acte públic pels interessats que vulguin assistir, davant la secretària accidental de l'Ajuntament de Castelldefels per tal d'ordenar la borsa.

 

 

La Secretària de la Comissió Qualificadora

 

 

 

Maria Eugenia Giraldos Rodriguez

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50